FAQs

FAQs

ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

Pls ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

ଯଦି ଆପଣ OEM ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ 3000 PC ଭାବରେ MOQ ଦରକାର |ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ୍, MOQ 1000 PC ହେବ |

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଆମେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

ନମୁନା ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ସମୟ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ |ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଡ୍ ସମୟ 15-35 ଦିନ ହେବ |ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଆମେ TT, DP, LC ଏବଂ PAYPAL କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ସିପିଂ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଦ୍ big ାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ସଠିକ୍ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା |ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

>